Home2018-08-16T11:49:40+00:00

Inloopspreekuur voor vragen
over het familierecht

Drie advocaat-mediators gespecialiseerd in het familierecht uit de gemeente Buren, hebben de handen ineen geslagen! Ze hebben het plan opgevat om in de laatste week van de maand een kosteloos en vrijblijvend inloopspreekuur te houden in de Brede school te Maurik aan de Homoetsestraat 38 e.v. (ingang STMR). De data en tijden staan verderop vermeld.

Het inloopspreekuur is een uniek samenwerkingsproject voor inwoners van de gemeente Buren. Mr. Mieke Maatman, mr. Joyce Korver, en mr. Marieke de Mare geven u graag op een laagdrempelige wijze advies over zaken die het familierecht raken. De achterliggende gedachte is dat vroegtijdig deskundig advies problemen in de toekomst kan voorkomen. U hoeft vooraf geen afspraak te maken.

U kunt gewoon binnen komen lopen als u graag eens van gedachten wilt wisselen over hetgeen u bezig houdt op het vlak van het familierecht.  Als u verdere stappen wilt zetten kunt u hiervoor een vervolgafspraak maken. De kosten voor vervolgafspraken kunnen in bepaalde gevallen volledig worden vergoed door de gemeente, wij kunnen u hierover informeren.

Bij het ontstaan van het project zijn ook Ingrid Copier (STMR) en Gerlinde Bax (GGD) nauw betrokken. Ingrid en Gerlinde hebben actief meegedacht om het project vorm te geven. Het inloopspreekuur loopt gelijk aan het inloopspreekuur van het consultatiebureau. Er is een eigen ruimte beschikbaar zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Bijvoorbeeld vragen over

samenlevingsovereenkomst
huwelijk
huwelijkse voorwaarden
scheiden van tafel en bed
vaststellen van vaderschap
ontkennen van vaderschap
wijziging voor- en achternamen
ouderschapsplan
Scheiden of Blijven?
samengesteld gezin
stiefouderadoptie

mediation naast rechtspraak
gezamenlijk gezag
gezinsvoogdij
begeleide omgang
bijstandsuitkering
toeslagen (woontoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget)
kinderbijslag
tijdelijk huisverbod
meerderjarigenbewind
schuldhulpverlening

verdelen pensioenrechten
(stief)kinderalimentatie
partneralimentatie
erkenning
vervangende toestemming voor erkenning
vervangende toestemming voor verhuizing
geregistreerd partnerschap
ontbinding van geregistreerd partnerschap
mediation/bemiddeling
informatie- en consultatierecht verdelen/verrekenen na scheiding

Waar?

Brede School te Maurik,
Homoetsestraat 38 e.v.
(ingang STMR)

Wanneer?

Dinsdag 28 augustus van 10:45 tot 12:15

Vervolgens elke laatste donderdag van de maand van 10:45 tot 12:15

  • 27 september
  • 18 oktober (een week eerder i.v.m. schoolvakantie)
  • 29 november
  • 20 december

Mr. Marieke de Mare

20 jaar advocaat en sinds 2002 ook mediator. Zij is MfN registermediator (DNV-gecertificeerd) Zij heeft zich als advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Naast haar juridische specialisatie heeft zij diverse trainingen en cursussen gevolgd op het gebied van scheiding, rouw- en verliesverwerking, communicatie en bewustwording.

De Mare Mediation & Advocatuur te Maurik
Tel: 0344 – 689100
W: www.demaremediation.nl
E: info@demaremediation.nl

Mr. Joyce Korver

30 jaar advocaat en sinds 1993 vFAS-mediator en MfN registermediator (DNV-gecertificeerd) Zij begeleidt partners in crisis in het traject Scheiden of Blijven? en als scheidingsmediator. Zij is ouderschapsonderzoeker bij rechtbank en gerechtshof en trainer Kinderen uit de Knel en Kinderen uit de Knoop. Daarnaast is zij arbeidsmediator en burn-out coach.

Korver Mediation te Beusichem
Tel: 0345 – 503211
W: www.korvermediation.nl
E:info@korvermediation.nl

Mr. Mieke Maatman – Abarbanel

Meer dan 20 jaar ervaring als advocaat in adviseren en procederen. Zij is vFAS – advocaat en MfN registermediator (DNV-gecertificeerd). Daarnaast is zij gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht en doet zij  mee aan het piket BOPZ.

Mr. Mieke Maatman
Advocaten kantoor Abarbanel te Buren

Tel: 0345 – 50 27 24
W: www.advocatenkantoor-abarbanel.com
E: maatman@advocatenkantoor-abarbanel.com